Thomas Gayner - Markel Asset Management

Holding/activity history for  Hasbro Inc. (HAS)

PeriodShares% of PortfolioActivity% Change to PortfolioReported Price
2017   Q3 364,000 0.71 $97.67
2017   Q2 364,000 0.87 $111.51
2017   Q1 364,000 0.82 $99.82
2016   Q4 364,000 0.68 $77.79
2016   Q3 364,000 0.74 $79.33
2016   Q2 364,000 0.81 $83.99
2016   Q1 364,000 0.78 $80.10
2015   Q4 364,000 0.66 $67.36
2015   Q3 364,000 0.69 $72.14
2015   Q2 364,000 0.68 Add 1.68% 0.01 $74.79
2015   Q1 358,000 0.57 Add 12.23% 0.06 $63.24
2014   Q4 319,000 0.46 Add 13.52% 0.05 $54.99
2014   Q3 281,000 0.44 Add 15.16% 0.06 $55.00
2014   Q2 244,000 0.37 Add 11.42% 0.04 $53.05
2014   Q1 219,000 0.37 Add 0.09% 0.00 $55.62
2013   Q4 218,800 0.38 Add 14.68% 0.05 $55.01
2013   Q3 190,800 0.31 $47.14
2013   Q2 190,800 0.31 Add 0.53% 0.00 $44.83
2013   Q1 189,800 0.31 Add 25.28% 0.06 $43.94
2012   Q4 151,500 0.23 Add 26.25% 0.05 $35.90
2012   Q3 120,000 0.20 Add 200.00% 0.13 $38.17
2012   Q2 40,000 0.06 Buy 0.06 $33.88