Thomas Gayner - Markel Asset Management

Holding/activity history for  CarMax Inc. (KMX)

PeriodShares% of PortfolioActivity% Change to PortfolioReported Price
2017   Q3 4,913,070 7.42 $75.81
2017   Q2 4,913,070 6.61 $63.06
2017   Q1 4,913,070 6.55 $59.22
2016   Q4 4,913,070 7.62 $64.39
2016   Q3 4,913,070 6.76 $53.35
2016   Q2 4,913,070 6.35 $49.03
2016   Q1 4,913,070 6.74 $51.10
2015   Q4 4,913,070 7.18 $53.97
2015   Q3 4,913,070 7.68 $59.32
2015   Q2 4,913,070 8.12 $66.21
2015   Q1 4,913,070 8.57 Reduce 1.01% 0.09 $69.01
2014   Q4 4,963,070 8.72 $66.58
2014   Q3 4,963,070 6.50 $46.45
2014   Q2 4,963,070 7.36 $52.01
2014   Q1 4,963,070 7.13 Reduce 1.26% 0.09 $46.80
2013   Q4 5,026,288 7.47 Reduce 0.16% 0.01 $47.02
2013   Q3 5,034,519 8.37 Reduce 1.46% 0.12 $48.47
2013   Q2 5,109,271 8.44 Reduce 0.23% 0.02 $46.16
2013   Q1 5,120,971 7.93 Reduce 0.42% 0.03 $41.70
2012   Q4 5,142,773 8.04 Reduce 0.21% 0.02 $37.54
2012   Q3 5,153,535 6.23 Reduce 0.11% 0.01 $28.30
2012   Q2 5,159,320 6.12 Add 0.33% 0.02 $25.94
2012   Q1 5,142,488 8.22 Reduce 0.94% 0.08 $34.65
2011   Q4 5,191,435 8.35 Reduce 0.15% 0.01 $30.48
2011   Q3 5,199,169 7.59 Reduce 0.10% 0.01 $23.85
2011   Q2 5,204,332 9.13 Reduce 0.28% 0.03 $33.07
2011   Q1 5,219,146 9.08 $32.10
2010   Q4 5,219,146 9.29 Reduce 0.90% 0.08 $31.88
2010   Q3 5,266,299 8.85 Reduce 0.09% 0.01 $27.86
2010   Q2 5,270,999 7.15 Reduce 0.69% 0.05 $19.90
2010   Q1 5,307,599 8.25 Reduce 0.26% 0.02 $25.12
2009   Q4 5,321,399 9.13 Reduce 0.21% 0.02 $24.25
2009   Q3 5,332,406 8.31 Reduce 0.07% 0.01 $20.90
2009   Q2 5,335,906 7.08 Reduce 0.07% 0.01 $14.70
2009   Q1 5,339,906 6.70 Reduce 0.09% 0.01 $12.44
2008   Q4 5,344,506 3.74 Reduce 0.13% 0.00 $7.88
2008   Q3 5,351,358 4.88 Add 0.01% 0.00 $14.00
2008   Q2 5,350,558 5.01 Reduce 0.41% 0.02 $14.19
2008   Q1 5,372,558 5.76 Reduce 1.01% 0.06 $19.42
2007   Q4 5,427,572 5.48 Add 0.90% 0.05 $19.75
2007   Q3 5,379,424 5.53 Reduce 0.11% 0.01 $20.33
2007   Q2 5,385,574 7.09 Reduce 0.17% 0.01 $25.50
2007   Q1 5,394,854 7.10 Reduce 0.32% 0.02 $24.54
2006   Q4 5,412,312 7.67 $26.81